ธอส. ออกมาตรการใหม่ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน 13 เม.ย. นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการออกมาตรการใหม่ เป็นมาตรการที่ 5 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในลูกหนี้ส่วนที่ตกหล่นไป โดยเป็นมาตรการที่สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ถึง 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 13-31 เมษายน 2563

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนมาตรการที่ 5

-วงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

-ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท

รายละเอียดของมาตรการที่ 5

-พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือน

-ดอกเบี้ยที่พักไว้หลังจากที่ครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 4 เดือน ลูกค้าต้องทยอยผ่อนชำระเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ครบภายในระยะเวลา 24 เดือน

-จำนวนลูกค้าที่มีสิทธิเข้ามาตรการ 1.1 ล้านบัญชี

เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารจึงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนมาตรการที่ 5 ผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-645-9000 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูล สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!