SNC เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 400 บาทต่อวัน

กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและค่าจ้างพนักงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช.

-สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 370-400 บาทต่อวัน ค่าครองชีพ 20 บาทต่อวัน ค่ากะ 50 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 500,700,900 บาทต่อเดือน มีรถรับส่งพนักงาน และเสื้อยูนิฟอร์ม

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี จังหวัดระยอง เลขที่ 88/9 และ 88/18-20 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง หรือ สอบถามได้ที่ 081-377-4791 และ 090-778-7836

ขอบคุณข้อมูล หางานระยอง เหมราช อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด ปิ่นทอง บ่อวิน ปลวกแดง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!