มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยให้พนักงานสูงสุด 35 เดือน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัท มิตซูบิชิ ได้มีการประกาศโครงการสมัครใจลาออก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออก จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงาน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือตามอายุงานสูงสุด 35 เดือน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานประจำที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีอายุน้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 54 ปีบริบูรณ์ และพนักงานที่จะเกษียณอายุในปี 2563 จะไม่มีสิทธิโดยให้เงินช่วยเหลือตามอายุแต่ช่วงอายุพนักงาน และอายุการทำงาน 8-35 เดือน

-พนักงานอายุ 27-39 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 8 เดือน พนักงานอายุงาน 3-5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 11 เดือน จนถึงกลุ่มที่พนักงานอายุงาน 20-24 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 25 เดือน

-พนักงานอายุ 40-44 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 9 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 30 เดือน

-พนักงานที่อายุ 45-50 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 12 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 33 เดือน

-พนักงานอายุ 51-54 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 17 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 35 เดือน

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริษัทยังได้จัดโครงการฝึกอาชีพใหม่โดยรวมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถยื่นความสมัครใจได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2563นี้

ขอบคุณข้อมูล springnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!