ธนาคารออมสิน ออกสลากดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท เปิดให้ฝาก 17 พ.ค. นี้

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ส่งเสริมการออม ล่าสุดได้มีการออกสลากดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท โดยเปิดให้ฝากสลากออมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารออมสิน (MyMo) ในงวดแรกวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยทางธนาคารออมสินได้เปิดวงเงินรับฝากสำหรับงวดนี้จำนวน 25,000 ล้านบาท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบที่หสลากหลาย ได้มีการปรบปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จูงใจให้เริ่มต้นออมเงินในจำนวนที่น้อยค่อยๆ เก็บออม

โดยมุ่งหวังให้ประชาชนรายย่อย วัยเริ่มต้นทำงานได้สร้างความคุ้นเคยกับการออมเงิน ด้วยการฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ซึ่งเป็นงวดที่ 3 แล้ว โดยการใช้แอปพลิเคชั่นMobile Banking ของธนาคารออมสิน (MyMo) โดยธนาคารฯ ได้เปิดวงเงินรับฝากสำหรับงวดนี้จำนวน 25,000 ล้านบาท

รายละเอียดสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

-อายุสลาก 1 ปี สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง

-ราคาหน่วยละ 20 บาท

-ดอกเบี้ยครบอายุฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย / ฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.02 บาทต่อหน่วย / ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.05 บาทต่อหน่วย

-เมื่อสลากครบอายุโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน

-การรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

-การออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และหยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!