เฟ้ลปส์ ดอด์จ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในไทย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคุมเครื่องจักรชาย ผ่านซับบริษัท โชคเพิ่มพูน 45 จำกัด เพื่อเข้าทำงานที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานคุมเครื่องจักร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-40 ปี

-พ้นภาระทางการทหารแล้ว

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน โอที 1.5 ชั่วโมงละ 69.37 บาท โอที 2 ชั่วโมงละ 92.50 บาท โอที 3 ชั่วโมงละ 138.75 บาท ค่าเดินทาง 50 บาท ค่ากะบ่าย 100 บาท ค่ากะดึก 100 บาท เบี้ยขยัน 300,400,500 บาทต่อเดือน

-มีพักร้อนประจำปี มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีประกันกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี

-เงินออกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคุมเครื่องจักรชาย เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-825-7388 และ 092-820-7400

ขอบคุณข้อมูล หางาน เคหะ บางบ่อ บางพลี บางโฉลงและพื้นที่ใกล้เคียง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!