ศธ. ประกาศเปิดเรียนทั่วประเทศ 1 ก.ค. เข้าเรียนเป็นผลัดห้องละ 20 คน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกล่าวการจัดการศึกษาแบบออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 จากการลงพื้นที่สำรวจหลังจากที่มีการปล่อยสัญญาณให้เรียนออนไลน์เป็นวันแรก ซึ่งได้พบกับปัญหาหลายอย่าง และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป

โดยการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ทั่วทั้งประเทศอาจจะมีโทรทัศน์ 90% ของครัวเรือนไทย แต่ในการเรียนการสอนวันนี้สังเกตเห็นว่า ครึ่งหนึ่งของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไว้ ไม่ได้ใช้โทรทัศน์ แต่ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ดึงสัญญาณผ่านเว็บไซต์ ELT จนทำให้เว็บล่ม

ซึ่งทาง ศธ. ไม่มีนโยบายให้ผู้ปกครองซื้อโทรศัพท์ หรือ ทีวี มาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว สำหรับครอบครัวไหนที่ไม่มีความพร้อมในส่วนนี้ ให้แจ้งมาที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนอาจเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ หรือ ด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งขอให้แจ้งกันเข้ามาเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไข

พร้อมทั้งได้ยืนยันว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และจะทำการสอนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยในห้องเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เข้าเรียนเป็นผลัด เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม และ โพสต์ทูเดย์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!