ZC rubber เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาทต่อเดือน

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับของบริษัท เอชอาร์.ไดเจสท์ จำกัด โดยจะมีการสัมภาษณ์งานในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติพนักงานและสวัสิการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-สามารถเดินทางทำงานเองได้

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน / ค่ากะบ่าย 50 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 70 บาทต่อวัน / ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน / ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน / เบี้ยขยัน 500-800-1,200 บาทต่อเดือน / ค่าเดินทาง 45 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม / จ่ายเงินทุกสิ้นเดือน / อายุงานครบ 6 เดือนปรับเป็นพนักงานรายเดือน / อายุงานครบ 1 ปี ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ / พักร้อนปีละ 6 วัน / ตรวจสุขภาพประจำปี / โบนัสประจำปี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน้าหมู่บ้านศศิธร 21 (สะพานสี่) หรือ สอบถามได้ที่ 082-586-2136 และ 099-462-4497 โดยจะมีการสัมภาษณ์งานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล หางาน อีสเทิร์นฯ เหมราช ปลวกแดง บ่อวิน อมตะซิตี้ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!