TOSHIBA TPT เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับ R2O เพื่อเข้าทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดคุณสมบัติและค่าจ้างดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย และ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน / โอที 62.06 บาทต่อชั่วโมง / ค่ากะดึก 46 บาทต่อวัน / ค่าอาหาร 22 บาทต่อวัน / ค่าอาหารวันหยุด 40 บาทต่อวัน / เบี้ยขยัน 300, 500, 700 บาทต่อเดือน / เบี้ยขยันพิเศษ 1,600 บาทต่อ 3 เดือน

-ทำงานตามปฏิทินโรงงาน / เงินเดือนออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ซับ R2O วันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00-16.00 น. โดยจะมีการอบรมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 หรือ สอบถามได้ที่ 086-325-4901 และ 082-645-2163

ขอบคุณข้อมูล หางาน นวนคร ไฮเทค By อาร์ ทู โอ โปรเจคท์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!