ไทยซัมมิท เปิดโครงการสมัครใจลาออก ลดพนักงานชดเชยสูงสุด 18.3 เดือน

กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเค บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ ได้มีการเปิดโครงการสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานตามกฏหมาย และเงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท เงินช่วยเหลือพิเศษ รวมสุงสุด 18.3 เดือน โดยเปิดให้พนักงานเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16มิถุนายน 2563

1.กำหนดการโครงการ

-การรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2563

-การพิจารณาภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

-วันทำงานวันสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 20 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นพนักงานประจำทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเค (TSPK, TSPK-L, TSPK-BP และ TSPK-E)

-กรณีเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท ด้วยการศึกษาต่อ อบรม หรือ สัญญาอื่นๆ ที่มี ต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบ พนักงานต้องยินยอมชดใช้ตามจำนวนที่ยังคงเหลือตามเงื่อนไขสัญญา

-กรณีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีหนี้สินผูกพันอยู่กับบริษัท และหรือกับหน่วยงานภายนอกที่มีสัญญาสินเชื่อข้อตกลงกับบริษัท พนักงานต้องแสดงเจตนาในการยินยอมให้บริษัทหักหนี้สินที่มีจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

-ไม่เป็นพนักงานที่อยู่ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนหรือดูแลโครงการสำคัญ

พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการจะได้รับรับเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษดังนี้

-อายุครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน

-ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน

-ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน

-ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน

-ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน

-ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน

-ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน

-ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน

-ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!