ครม.ไฟเขียว เงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้มีมติเห็นชอบ 4 โครงการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มได้ ได้แก่ ช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ กลุ่มเปราะบาง และช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม

1.โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้ระบบความช่วยเหลือเยียวยาจากมารการของรัฐ จำนวน 1,116,422 คน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.โครงการช่วยเหลือเยียยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 302,160 คน ต้องเป็นกลุ่มตามได้รับการเยียวยาและไม่ใช่ผู้ประกันตน มาตรา 33

3.โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 6,700,000 คน รายละ 1,000 บาทต่อเดือน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน)

4.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม ให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรด้อยโอกาสและเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 137,093 ราย ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายก่อนหน้านี้

ทางด้านเพจกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการกล่าวถึงโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า

ถาม คนที่ได้เงิน 5000 บาทไปแล้วจะได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้

ถาม จ่ายตั้งแต่เดือนไหน

ตอบ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 มีการจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563

ถาม สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่

ตอบ สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ และ กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!