กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 15 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเปิดรับสมัครงานประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นและประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

-ประกาศรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

-เปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563

-ทดสอบข้อเขียน วันที่ 30 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

-คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

-กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.egat.co.th/recruit

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร

2.อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ : กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานกับทาง กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถสอบถามรายละเอียดในการสมัครงานได้ที่ 02-436-5341 และ 02-436-5348 แผนกสรรหาบุคลากร

ขอบคุณข้อมูล กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!