นขบ. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรปี63/64 ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นขบ. ได้มีวาระหารือถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเพิ่มเติม โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 พฤษภาคม 2564

โดยใช้แนวทางดำเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา และให้อนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์ราคากลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไปพิจารณาราคาประกันรายได้ต่อครัวเรือน ก่อนที่จะให้กลับมานำเสนอ นบข. อีกครั้ง

รายละเอียดของโครงการ

1.มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก จะมีโครงการรองรับ 3 โครงการ ได้แก่

-โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 1.98 หมื่นล้านบาท

-โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 1.55 หมื่นล้านบาท

-โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่า 3 โครงการจะดูดซับอุปทานช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมาก โดยตั้งเป้าหมาย 7 ล้านตันข้าวเปลือก

2.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ มูลค่า 5.6 หมื่นล้านบาท

3.โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และโครงการยกระดับคุณภาพและต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูล กระปุกดอทคอม และ กรุงเทพธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!