โฮยาเลนซ์ เปิดรับสมัครพนักงาน ม.3 ขึ้นไป รายได้ 451 บาท ไม่รวมโอที

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเลนส์แว่นตา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา ผ่านซับคอนแทรค R2O โดยจะมีการสัมภาษณ์งานในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-สัมภาษณ์วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้ 361-451 บาท ไม่รวมโอที

-ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน / ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน / มีโอที / ค่ากะเช้า-บ่าย 20 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน / เบี้ยขยัน 600 บาทต่อเดือน

-โบนัส / ทำงานตามปฏิทินโรงงาน / ประกันสังคม กองทุนทดแทน ลาพักร้อน วันหยุดนักขัตฤกษ์ / มีรถรับส่งพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด สามารถสมัครได้ที่ ซับ R2O หลังโรงรับจำนำ (หน้าเมือง) โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า หรือ สอบถามได้ที่ 086-325-4901 และ 082-645-2163

ขอบคุณข้อมูล หางาน นวนคร ไฮเทค By อาร์ ทู โอ โปรเจคท์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!