กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรา ถึง 10 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารการเงิน ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 70 อัตรา มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

การรับสมัคร

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา

2.นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะบุคคลชาย

-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2533-2545)

-มีลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร

-งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542-2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะบุคคลหญิง

-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น

-มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

โดยกำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://findept.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 นาฬิกา (ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมสำหรับช่องทางชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 30 บาท ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม-10กรกฎาคม 2563

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาทำการธนาคาร)

2.ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ปิดระบบรับการชำระค่าธรรมเนียมในวันสุดท้ายของการรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการสอบจะประกาศอีกทีในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ขอบคุณข้อมูล กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก และ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารการเงิน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!