ไฟเขียวหยุดชดเชย “วันสงกรานต์” 27 กรกฎาคม รวมวันหยุด 4 วัน

หลังจากที่มีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ในเดือนเมษายนออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย โดยล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 จำนวน 1 วัน พร้อมกับภาครัฐได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษหประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มิมตีเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 1 วัน

โดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่ม 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์เดียวกันเป็น 4 วัน คือวันเสาร์ที่ 25-วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิง และภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเป็นวันหยุดสอดคล้องกับที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!