เคาะเงินเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” จ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ภายในเดือน ก.ค. นี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเดือนกรกฎาคม ครั้งเดียวเป็นจำนวน 3,000 บาท หลังจากที่มีการเห็นชอบให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่จะจ่ายในเดือนกรกฎาคม จำนวน 3,000 บาท ประกอบไปด้วย

1.เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2.ผู้สุงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ

3.ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้บริการ

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ จะจ่ายผ่านช่องทางเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ลงทะเบียนไว้ หรือ เป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ว่า เงินผู้สูงอายุ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท โอนรวดเดียวภายใน 20 ก.ค.นี้

ขอบคุณข้อมูล กระปุกดอทคอม ฐานเศรษฐกิจ และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!