NHK บ้านโพธิ์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีสวัสดิการพนักงาน

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งพนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป และแม่บ้านประจำสำนักงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-แม่บ้านประจำสำนักงาน ผู้หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม (หญิง)

-พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป (ชาย)

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงาน

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.6 ขึ้นไป / ปวช. / ปวส.

-สามารถทำงานกะกลางคืนได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการสำหรับพนักงานที่ได้รับ

-ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท / ค่าทำงานกะกลางคืน 140-220 บาทต่อวัน / ค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน / มีรถรับส่งพนักงาน และเครื่องแบบพนักงาน / เงินนำเที่ยวประจำปี

ผู้ที่สนใจสมัครงานแม่บ้านประจำสำนักงาน พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป สามารถสมัครได้ที่โรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. หรือ สามารถสอบถามได้ที่ 02-315-7608 แผนกบุคคล

ขอบคุณข้อมูล NHK Spring -Thailand สาขาบ้านโพธิ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!