คมนาคม เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย ช่วงวันหยุด 5-6 กรกฎาคม นี้

ในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีวันหยุดตั้งแต่ 4-7 กรกฎาคม 2563 หลายคนต่างเตรียมตัวเดินทางกลับบ้าน หรือ ภูมิลำเนาของตนเองหลังจากที่ทำงานมาตลอดทั้งเดือน โดยทางรัฐบาลได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทางกระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ฉบับแก้ไขใหม่

ได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา) และวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษา) ทั้งหมด 3 สาย ได้แก่

-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 19 ด่าน

-ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 31 ด่าน

-ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 10 ด่าน

อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง ทาง กทพ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษด้วยมาตรการต่างๆ เช่น อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง อำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

รวมไปถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้ง พนักงานจัดการจราจร พนักงานประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พนักงานประจำศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ ที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง EXAT Call Center 1543

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!