แคนนอน ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 8-11 ก.ค. นี้

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 8 , 9 และ 11 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

รายละเอียดในการเปิดรับสมัคร

-เปิดให้เขียนใบสมัครในวันที่ 8 , 9 , 11 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

-รอบเช้า 08.30-10.00 น. และ รอบบ่าย 11.30-14.00 น.

-สมัคร + สัมภาษณ์และทราบผลทันที รับบัตรคิวเข้าสัมภาษณ์รอบละ 60 คน เท่านั้น (รับบัตรคิวได้ตั้งแต่ 08.00 น.)

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมมา

-บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา / ปากกาสำหรับทำข้อสอบ / วุฒิการศึกษา / สำเนาทะเบียนบ้าน / สด.8 หรือ สด.48 ตัวจริงสำหรับผู้ชายพร้อมสำเนา / รูปผู้สมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันที่ 8 , 9 , 11 กรกฎาคม 2563 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ประตู 3 หรือ สอบถามได้ที่ 081-991-3330 หรือ 081-853-3113 และ 037-284-600 ต่อ 8103

อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีมาตรการในการป้องกัน โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ และเว้นระยะห่างตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

ขอบคุณข้อมูล Love My JOB เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!