SNC FOMER เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 / ปวช. ค่าจ้าง 350 บาทต่อวัน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหชาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นให้ผู้ผลิตชั้นนำของประเทศหลายยี่ห้อ ได้มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมขยายกิจการในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย และ ผู้หญิง

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.6 และ ปวช.

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 350 บาทต่อวัน / ค่าครองชีพ 20 บาทต่อวัน / รวมเป็น 370 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-900 บาทต่อเดือน / ค่าเช่าบ้าน 500 บาทต่อเดือน / โอที / ค่ากะ 50 บาท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / ตรวจสุขภาพประจำปี

-พนักงานดีเด่นประจำไตรมาส / ค่าสวัสดิการมงคลสมรส / ค่าคลอดบุตร / รถรับส่งพนักงาน / ชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุดต่อปี (ทดลองงานครบ 1 สัปดาห์ รับเสื้อโปโล 2 ตัว)

-โบนัสตามผลประกอบการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหชาชน) สามารถสมัครได้ที่ 333 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ สอบถามได้ที่ 02-108-0370-3

ขอบคุณข้อมูล Snc Former‎ : หางาน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!