ปริ๊งซ์ เฉิงซาน เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 60 อัตรา มีสวัสดิการพนักงาน

บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการผลิตยางรถยนต์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดเฟส 2 จังหวัดชลบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 40 อัตรา โดยเป็นการสมัครออนไลน์ มีรายละเอียดตำแหน่งและสวัสดิการดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตขึ้นรูปยางรถยนต์ PCR 30 อัตรา

-พนักงานฝ่ายผลิตขึ้นรูปยางรถบรรทุก TBR 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถยืดหยุ่นได้

-มีประสบการณ์ขึ้นรูปยางรถยนต์

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

สวัสดิการ

-ค่ารถ 60 บาทต่อวัน / ค่าเช่าบ้าน 50 บาทต่อวัน / ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน / ค่ากะเช้า 50 บาท ค่ากะดึก 70 บาท / ค่าอาหารโอที 30 บาท / เบี้ยขยัน 500, 700, 1,000 บาทต่อเดือน / ประกันกลุ่ม

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครงานได้ที่ Line : 098-669-9654 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 098-669-9654 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยติดต่อสอบถามในเวลาทำการของบริษัท

ขอบคุณข้อมูล Thitivarada Oill‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!