CPRAM ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาการพร้อมทาน และเบเกอรี่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดสินค้า พนักงานสุขาภิบาล เพื่อเข้าทำงานที่จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์และหน้าบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

ลักษณะของงาน

-เข้ากะได้ / อากาศเย็น

-การเดินทางสะดวกมาเอง

-ทำงานในไลน์ผลิต

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน / โอที 60.95 บาทต่อชั่วโมง / วันหยุดนักขัตฤกษ์รายได้ 650 บาทต่อวัน โอที 121.89 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าแรงพิเศษในช่วงเทศกาล / เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน / ค่ากะกลางคืน 30 บาทต่อวัน / ค่าความเย็น 30 บาทต่อวัน (ตามตำแหน่งงาน) / ค่าความร้อนและค่าฝุ่น 28 บาทต่อวัน (ตามตำแหน่งงาน)

-ค่ารักษาพยาบาล / ประกันสังคมและกองทุนทดแทน / ทุนการศึกษาบุตร / ข้าวเปล่าฟรี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

-รูปผู้สมัคร 3 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

ผู้ที่สนใจสมัครงานบริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัดขอนแก่น สามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยการ Scan QR Code หรือ เดินทางสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท โดยตั้งอยู่ที่ 86,410 หมู่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือ สอบถามได้ที่ 082-005-9162 และ 043-262-2000 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น)

ขอบคุณข้อมูล CPRAM Recruitment เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!