ธนาคารออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย ถึงสิ้นปี 2563

ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเรียกได้ว่ามีหลายธนาคารและสถาบันการเงินต่างออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ทางธนาคารออมสินได้ออกมาตรการได้มีมาตรการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2563

โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางธนาคารได้มีการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3.1 ล้านราย ซึ่งพักชำระหนี้มาตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2563

ล่าสุดทางธนาคารจะขยายเวลาการพักชำระหนี้ให้ต่อถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 และจะมีการประกาศออกมาเป็นทางการ สำหรับในครั้งนี้จะให้ลูกค้ามีทางเลือกจะพักหรือไม่พักชำระหนี้ก็ได้

สำหรับลูกค้าที่เลือกพักชำระหนี้ต่อ ก็จะมีทางเลือกให้ว่า จะพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ จะจ่ายดอกเบี้ยพักชำระเงินต้น โดยทางธนาคารจะให้ลูกค้าเห็นว่าแต่ละแนวทาง มีผลกระทบในเรื่องการชำระหนี้ในอนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งลูกค้ามีสิทธิเลือกว่าจะพักชำระไว้ไปชำระงวดสุดท้าย หรือ ทยอยจ่ายชำระ

ขอบคุณข้อมูล โพสต์ทูเดย์ และ GSB Society เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!