ออมสิน ออกสินเชื่อบัตรเงินสด วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 5%

ธนาคารออมสิน ได้มีเปิดให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคตามความต้องการ โดยมีวงเงินสูงสุด 30,000 บาท และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การสมัครสินเชื่อ People Card ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card

-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป รายได้ประจำอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ประกอบการอิสระ และ เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

-สัญชาติไทย

-ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือ ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 7,000 บาท

รายละเอียดของสินเชื่อบัตรเงินสด People Card

-วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

-สามารถชำระเต็มจำนวน หรือ ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสด แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

-อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อ Prima Card ที่ให้บริการในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคล ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card

-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป รายได้ประจำอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี

-มีสัญชาติไทย

-ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เจ้าของกิจการต้องมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 บาท

รายละเอียดของสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card

-วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

-ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย / ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้ง แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

-อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card และ สินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามได้ที่ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-299-8888 หรือ 1115

ขอบคุณข้อมูล GSB Society เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!