การท่าเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก วุฒิ ม.3-ป.ตรี เงินเดือน 9,580-17,830 บาท

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถ เพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563 ตามกลุ่มคุณวุฒิที่ตำแหน่งว่างกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 23.00 น.

คุณสมบัติทั่วไปมีดังนี้

-มีสัญชาติไทย

-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) หากเป็นชายต้องผ่าน หรือ พ้นการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว

กลุ่มที่ 1 ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี

1.ตำแหน่งสถาปนิก 8 แผนกสถาปัตย์ อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

2.ตำแหน่งวิศวกร 8 (ไฟฟ้า) อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

3.ตำแหน่งวิศวกร 8 (โยธา) อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

4.ตำแหน่งนิติกร 6 สังกัดกองกฏหมาย อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5.ตำแหน่งบุคลากร 6 หมวดพัฒนาระบบบุคลากร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 แผนกพัฒนาหลักสูตร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

7.ตำแหน่งวิชาการ 6 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ฝ่ายเทคโนโยลี สารสนเทศอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

9.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หมวดต่างประเทศ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

1.ตำแหน่งพนักงานบัญชี 6 : อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

2.ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 6 : อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

3.ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง) อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

4.ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก) อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

5.ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 : อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

6.ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

7.ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส) อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

8.ตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5 : อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

กลุ่มที่ 3 ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

1.ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

2.ตำแหน่งพนังกานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

3.ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน) อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

4.ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ) อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

5.ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 : อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

6.ตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

7.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 (สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย) อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

8.ตำแหน่งพนักงานปากเรือ (พนักงานขุด) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ https://portjob63.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!