บช.น. เปิดรับสมัครตำรวจหญิง “กองร้อยน้ำหวาน” วุฒิ ม.6/ปวช. ถึง 20 ส.ค. 63

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บช.น. จำนวน 150 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ถึง 20 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลภายนอกเพศหญิง ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

-วุฒิการศึกษาในการสมัครระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่ากำหนดในการสมัคร

เกณฑ์การทดสอบ

กลุ่มที่ 1

-วิ่งระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาทีถือว่าผ่าน

-ว่ายน้ำระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาทีถือว่าผ่าน

กลุ่มที่ 2

-ยืนกระโดดไกล ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ถือว่าผ่าน

-วิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร จำนวน 2 รอบ รอบละ 1 ชิ้น ผู้ทำเวลาไม่เกิน 15 วินาที ถือว่าผ่าน

-วิ่งระยะทาง 50 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน

สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้ารับการทดสอบทั้ง 3 ประเภท โดยต้องเป็นผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภท จะถือว่าเป็นผูไม่ผ่านการทดสอบ

กำหนดการที่เปิดรับสมัคร

-ประกาศรับสมัคร 23-29 กรกฎาคม 2563

-รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 กรกฎาคม-20 สิงหาคม 2563

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกหญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บช.น. จำนวน 150 อัตรา สามารถสมัครสอบและรายละเอียดประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org

ขอบคุณข้อมูล เพจกองการสอบ

error: Content is protected !!