กยศ. เพิ่มค่าครองชีพให้นักเรียน-น.ศ. 600 บาทต่อเดือน ทุกระดับการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 ทาง กยศ. ได้มีการยืนยันว่าไม่มีโควต้าและมีวงเงินกู้ยืมเพียงพอให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งเพิ่มเงินค่าครองชีพให้อีกรายละ 600 บาทต่อเดือน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมาก

ทางกองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งลูกหลานได้เรียน เนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดได้กู้ยืมอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควต้าของแต่ละสถานศึกษา

ทั้งนี้กองทุนได้มีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมและปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน

1.จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

2.เพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาทต่อเดือน

-ระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูล สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!