กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 30,058 อัตรา รายได้ 5,000-15,000 บาท

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเพจกระทรวงมหาดไทย PR ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการรับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 30,058 อัตรา โดยแบ่งเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา และ จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัมนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพักพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15,548 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุ 18 ปี

-มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.

-ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติตามกฏหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ (ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน)

-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ (อปท.แห่งละ 2 อัตรา)

สถานที่รับสมัคร

-เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ของท่าน

ช่วงเวลาในการรับสมัคร

-วันที่ 21 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2563

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครบริบาล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ทางเพจท้องถิ่นไทย

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง 14,510 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย

-อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า (ทุกสาขา)

-มีชื่อในทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

-ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน

-ในพื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร

-ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ของท่าน

ช่วงเวลาในการรับสมัคร

-ภายในเดือนกันยายน 2563

โดยผู้ที่สนใจสมัครงานในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ทางเพจ กรมการปกครอง Fanpage

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงมหาดไทย PR เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!