ธ.ก.ส. เปิดให้ฝากสลากชุดเกษตรมั่งคั่ง หน่วยละ 100 บาท เริ่ม 20 ส.ค. นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้มีการเตรียมเปิดเพื่อให้ฝากสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 หน่วยละ 100 บาท โดยจะเปิดให้ฝากที่ธนาคารทุกสาขา และ ผ่านแอพในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และมีรายละเอียดของสลากดังต่อไปนี้

รายละเอียดสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5

-การรับฝาก ฝากหน่วยละ 100 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล รับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้น

-อายุรับฝาก 3 ปี (ครบกำหนดวันชนวัน)

-การออกรางวัลออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลวันที่ 17

-เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถฝากผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

-ผุ้ที่ฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี

-ผู้ที่ฝากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.60 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี

-ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

-ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน มีค่าธรรมเนียมถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย

สำหรับผู้ที่สนใจฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถเริ่มฝากได้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ที่ธนาคารทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-555-0555

ขอบคุณข้อมูล สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!