กรมการจัดหางาน เดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุ 60-75 ปี ค่าจ้าง 250 บาทต่อชั่วโมง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการกล่าวถึง กรมการจัดหางานเดินหน้าจ้างงานผู้สูงอายุ กับกิจกรรมเดินหน้าสร้างงานวัยเก๋า โดยจะมีการนำร่องใน 16 จังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคง และเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ

โดยนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบไปถึงการจ้างงานภายในประเทศทุกช่วงวัย กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีงานทำ และไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยในปีงบประมาณ 2563 กรมการจัดหางานได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม

1.กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน”

โดยจะจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้คนในชุมชน เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้างเป็นวิทยากร จำนวน 104 คน ดำเนินการนำร่องใน 16 จังหวัดคือ จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ พัทลุง นราธิวาส และปัตตานี

2.กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ

โดยเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 965 คน และผู้สูงอายุมาใช้บริการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3.กิจกรรมสร้างโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมาผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน

ทำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ระยะเวลาการทำงาน จำนวน 144 วัน ทำงานวันละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 250 บาท (ผู้สูงอายุจะมีรายได้ต่อคนรวมทั้งสิ้น จำนวน 108,000 บาท)

4.กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพ หรือ ทำงาน เพื่อสำรวจความต้องการประกอบอาชีพ หรือ ทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ

-โดยเป้าหมายสำรวจผู้สูงอายุ จำนวน 13,500 คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวอีกว่า กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งว่างรองรับผู้สูงอายุ 1,466 อัตรา มาใช้บริการแล้ว 924 คน ได้รับการบรรจุงานแล้วจำนวน 732 คน

โดยในส่วนของภาครัฐได้มีการจ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-75 ปี ใน 20 หน่วยงานของกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ระยะเวลาทำงาน 144 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ค่าตอบแทน 250 บาทต่อชั่วโมง มีรายได้ 108,000 บาทต่อคน

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ หรือ สอบถามได้ที่ 1506 สายด่วนกระทรวงแรงงาน

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!