โรงงานจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการสมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 37 เดือน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจอมตะซิตี้วันนี้ ได้มีการโพสต์ภาพบรรยากาศเกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการเปิดโครงการสมัครใจลาออก โดยมีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการเกือบ 900 คน จากที่บริษัทต้องการเพียงแค่ 428 คนเท่านั้น

อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้มีการจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ทำงานตามอายุงาน โดยนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

1.อายุงาน 20 ปีขึ้นไป อายุพนักงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 13 เดือน 10 วัน (400 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 24 เดือน รวมเป็น 37 เดือน 10 วัน

1.1อายุงาน 20 ปีขึ้นไป อายุพนักงาน 54 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 13 เดือน 10 วัน (400 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 19 เดือน รวมเป็น 32 เดือน 10 วัน

2.อายุงาน 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี อายุพนักงาน น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 10 เดือน (300 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 22 เดือน รวมเป็น 32 เดือน

2.1อายุงาน 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี อายุพนักงาน 54 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 10 เดือน (300 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 17 เดือน รวมเป็น 27 เดือน

3.อายุงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 10 ปี อายุพนักงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 8 เดือน (240 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 22 เดือน รวมเป็น 30 เดือน

3.1อายุงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี อายุพนักงาน 54 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 8 เดือน (240 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 17 เดือน รวมเป็น 25 เดือน

4.อายุงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี อายุพนักงาน น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 6 เดือน (180 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 20 เดือน รวมเป็น 26 เดือน

4.1อายุงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี อายุพนักงาน 54 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 6 เดือน (180 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 15 เดือน รวมเป็น 21 เดือน

5.อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี อายุพนักงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 53 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 3 เดือน (90 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 18 เดือน รวมเป็น 21 เดือน

5.1อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี อายพนักงาน 54 ปี

-เงินช่วยเหลือพิเศษเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 3 เดือน (90 วัน) เงินพิเศษช่วยเหลือของบริษัท 13 เดือน รวมเป็น 16 เดือน

ขอบคุณข้อมูล อมตะซิตี้วันนี้ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!