รัฐเตรียมแจกเงิน 3,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง จำนวน 15 ล้านคน

สำนักงานสภาพัมนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการกล่าวถึงโครงการแจกเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทยจำนวน 15 ล้านคน โดยทางกระทรวงการคลังจะจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอ ศบศ. อีกครั้งเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม 2563

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 (ศบศ.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลัง

โดยทางรัฐจะแจกเงิน 3,000 บาท เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของจะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการลักษณะเดียวกันกับ ชิมช้อปใช้ โดยทางกระทรวงการคลังจะจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอต่อ ศบศ. อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม 2563

สำหรับมาตรการแจกเงิน 3,000 บาท จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ครอบคลุมไป ถึง หาบเร่ แผงลอย โดยทางรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย 50% และจำกัดการใช้จ่ายต่อคนตลอดโครงการ

ส่วนกลุมเป้าหมายของผู้ที่สิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 15 ล้านคน โดยเงินดังกล่าวจะใช้ได้ในช่วงเวลา 3 เดือน และจำกัดการใช้จ่ายต่อคนกำหนดไว้ 100-250 บาทต่อวัน ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!