ก.แรงงาน ช่วยคนตกงาน 1 ล้านอัตรา จัดงาน JOB EXPO 26-28 ก.ย. นี้

กระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อช่วยคนตกงาน และเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยภายในงานมีตำแหน่งว่างรอการบรรจุในปีงบประมาณ 2564จำนวน 1,000,000 อัตรา โดยได้มีการจัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 26-28 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงการเตรียมการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ว่า จากข้อมูลของกรมการจัดหางานพบว่า ตำแหน่งงานว่างรอการบรรจุในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น

-ตำแหน่งว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา

-ตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวน 112,242 อัตรา

-ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา

-การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา

-การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา

-ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนต่างด้าว จำนวน 44,150 อัตรา

โดยงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพ ภายในงานแบ่งเป็น โซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการการสาธิตและแนะแนวอาชีพ

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!