กลุ่ม ปตท. เตรียมจ้างแรงงานและเด็กจบใหม่ 25,000 อัตรา กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจ PTT News ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมจ้างงานแรงงานและเด็กจบใหม่จำนวน 25,000 อัตรา เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและพัฒนาสังคมในโครงการ “Restart Thailand” โดยพร้อมจ้างเด็กจบใหม่ในระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ปริญญาตรี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. พร้อมเร่งเดินหน้าการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทุกโครงการตามแผนงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยเตรียมจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่รวมกว่า 25,000 อัตรา ในช่วงระหว่างปี 2563-2564 ภายใต้โครงการ Restart Thailand เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค

พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ประกอบด้วย

-การจ้างงานแรงงานผ่านเครือขายกลุ่ม ปตท. เพื่อขยายธุรกิจและโครงการก่อสร้างต่างๆ กว่า 22,000 อัตรา จากปัจจุบันที่มีการจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างอยู่แล้ว 30,000 อัตรา

-การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2,630 อัตรา ให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน

-การเปิดรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่างในช่วงปี 2563-2564 ประมาณ 1,000 อัตรา เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดจ้างนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานเสริมทักษะอาชีพในปี 2564 นั้น กลุ่ม ปตท.จะจัดการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนาของตน ผ่านโครงการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวม 3 ด้าน

1.ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน ผ่านงานผู้ช่วยสอน เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น โดยฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร (SMART Farming) และฝึกอบรมทักษะการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน (SMART Marketing)

3.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโครงการ Ocean for Life ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณข้อมูล PTT News เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!