อาซาฮี อินเทค เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เริ่มงาน 16 กันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 ทางเพจ Asahi Intecc – Thailand Co.,Ltd. ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 14 กันยายน 2563 และเริ่มงานในวันที่ 16 กันยายน 2563 มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต 14 อัตรา

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6 หรือ เทียบเท่า

-ทำงานเอกสารและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

-สามารถทำงานล่วงเวลา (OT) ,ทำงานเข้ากะได้ และสวมชุดใส่สม๊อค

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานส่องกล้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัครงาน

-รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

-สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน 1 ใบ (ถ้ามี)

-สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ อื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 14 อัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 06.00-08.00 น. โดยเริ่มงานในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณข้อมูล Asahi Intecc – Thailand Co.,Ltd. เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!