กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงาน 305,806 อัตรา รองรับประชาชนทุกช่วงวัย

วันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมนโยบายรองรับการว่างงานของแรงงานในทุกภาคส่วน รวมไปถึงแรงงานภาคบริการ ท่องเที่ยว หลังหลายส่วนคาดการณ์ว่า แรงงานภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว มีแนวโน้มว่างงานกว่า 50,000 คน

โดยในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่องเที่ยวที่ซบเซาลง ทำให้หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว จะว่างงานถึง 50,000 คน

กรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับการว่างงานไว้แล้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการว่างงานของพี่น้องแรงงานเป็นอย่างมาก

โดยได้มีการการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้ว จำนวน 305,806 อัตรา โดยผู้ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th

นอกจากนี้ยังมี 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่

1.การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา

2.มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

3.การจัดทำ Platform ไทย ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งเชิงรุกทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้ที่กำลังว่างงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!