รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมุครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดกำหนดการแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2563

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ / บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป)

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

5.ตำแหน่งผู้ช่วยนายสถานี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีทุกสาขา

6.เจ้าหน้าที่ประจำสถานี อัตราเงินเดือน ปวช. 10,440 บาท อัตราเงินเดือน ปวส. 12,690 บาท

-ปวช. หรือ ปวส.

7.เจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สามารถสมัครได้ด้วยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงานออนไลน์ หรือ สอบถามได้ที่ 02-308-5600 ต่อ 1253 และ 1472 แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2563

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในเส้นทางหลัก อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ / บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป)

4.เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

-ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

5.เจ้าหน้าที่ประจำสถานี อัตราเงินเดือน ปวช. 10,440 บาท อัตราเงินเดือน ปวส. 12,690 บาท

-ปวช. หรือ ปวส.

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงานออนไลน์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2563 หรือ สอบถามได้ที่ 02-308-5600 ต่อ 1253 และ 1472 แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูล HR_Airport Rail Link_SRTET เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!