ยูแทคไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 30 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป วันที่ 14-16 กันยายน 2563

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการประกอบแผงวงจรจุลภาค ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงาน 3 โดยเปิดรับสมัครพนักงานในวันที่ 14-16 กันยายน 2563 เวลา 08.30-15.30 น. มีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการพนักงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงาน

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-สามารถทำงานเข้ากะหมุนเวียนได้

-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

-มีทักษะในการคำนวณเลข (สูตรคูณ)

สวัสดิการ

-โบนัสประจำปี 2 เดือนต่อปี

-โบนัสตามผลประกอบการ

-กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ

-ประกันสุขภาพ / ประกันสังคม

-ข้าวฟรีทุกมื้อ

-รถบัสรับ-ส่งพนักงาน

เอกสารในการสมัครงาน : รูปผู้สมัคร / สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันที่ 14-16 กันยายน 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ยูแทคไทย โรงงาน 3 (เวลโกรว์) หรือ สอบถามได้ที่ 02-714-5400 ต่อ 3313

ขอบคุณข้อมูล ตุ๊กตา จ๊า เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!