รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สมัครออนไลน์)

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานี เจ้าหน้าที่คลังสินค้า วิศวกรระบบสื่อสาร โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ มีรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง และสวัสดิการของพนักงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

-อายุ 20-35 ปี

-วุฒิการศึกษาต่ำกว่า หรือ เทียบเท่าระดับ ปวช. รับทุกสาขา

-มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า

-สามารถทำงานเป็นกะได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคูคต จังหวัดปทุมธานี

2.ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องยนต์-ช่างกล, โยธา-ก่อสร้าง)

-อายุ 22-35 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ

-มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง

3.เจ้าหน้าที่สถานี (Service Staff)

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ

-สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)

-สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)

4.วิศวกรระบบสื่อสาร

-Bachelor’s degree in Telecommunication or Communications or Electronic Engineering or related fields.

5.System Administration Maintenance Engineer

-Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related field

6.SYSTEM SAFETY ASSURANCE SUPERVISOR

-BSc level education in an engineering or science that related subject, preferably mechanical / electrical / industrial / systems engineering or equivalent.

7.Documentation Support Officer

-Bachelor’s Degree Business Administration, General Administration or related fields.

8.วิศวกรโยธา

-Bachelor’s degree in Civil Engineering

9.วิศวกรไฟฟ้า

-Bechelor’s degree in Electrical Engineering.

10.วิศวกรเครื่องกล

-Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering

11.สถาปนิก (Architects)

-Bachelor’s Degree in Architecture.

สวัสดิการและผลประโยชน์

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ทุนการศึกษาบุตร / ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ / ตรวจสุขภาพประจำปี / ห้องพยาบาล / เครื่องแบบพนักงาน / เงินช่วยเหลือพนักงาน / ค่าทำงานกะ / เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน / การปรับอัตราจ้างประจำปีและการจ่ายโบนัส / ห้องอาหาร / ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน / ฝึกอบรม / กิจกรรมอื่นๆ / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของ BTS หรือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.bts.co.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับบีทีเอส”

ขอบคุณข้อมูล เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส เรียบเรียงZAPVER555

error: Content is protected !!