Hosei Brake เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน

บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานแผนกQA&QC และหัวหน้าส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง โดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

-มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี

-มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์และมีใบรับรองการฝึกอบรมเท่านั้น

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานQA&QC จำนวน 5 อัตรา

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 23-32 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ในแผนก QA&QC ไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (เงินเดือน 10,050 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 23-32 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ในการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีประสบการณ์ในการปั้มขึ้นรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน (เงินเดือน 10,050 บาท)

สวัสดิการ

-ค่าเดินทาง 1,200 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 40 บาท / ค่าอาหารโอที 40 บาท

-เบี้ยขยัน 700, 800, 900 บาทต่อเดือน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานแผนกQA&QC จำนวน 5 อัตรา และหัวหน้างานส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หรือ สอบถามได้ที่ 038-027-500-3 ต่อ 101 หรือ 061-420-0540 และ Line : narong.inth

ขอบคุณข้อมูล Narong Inthapong เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!