การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 เงินเดือน 11,350 บาท (สมัครออนไลน์)

วันที่ 15 กันยายน 2563 ทางเพจการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพนักงานภาคสนาม 1 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2563 โดยทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-3 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

-พนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

รวมจำนวน 22 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

-เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี และ อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)

-พ้นภาระทางทหารแล้ว

-สายตาปกติ ไม่สวมแว่นสายตา

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร

-สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้

-ว่ายน้ำได้

-มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน

ผู้ที่สนใจสมัครพนักงานภาคสนาม 1 จำนวน 22 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ www.mea.or.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง MEA เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!