นิคมอุดรธานี แห่งแรกในอีสาน เสร็จปี 2564 เกิดการจ้างงาน 20,000 อัตรา

หลังจากที่ได้มีการลงนามร่วมดำเนินงานระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเสร็จในปี 2564 ทำให้เกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 20,000 อัตรา

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่ได้มีการลงมาในสัญญาร่วมดำเนินงานเมื่อปี 2557 ภายใต้แนวคิดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ คือ มีทำเลที่ตั้งอยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับจีนตอนใต้

นอกจากนี้ยังอยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย ที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีศูนย์กระจายสินค้าทางรางและศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่กว่า 400 ไร่ อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-หนองคาย

นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการ บริษัท  เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้กล่าวว่า งบประมาณในการสร้างนิคมฯ วางไว้ที่ 20,000 ล้านบาท โดยเฟสแรก 1,300 ไร่ที่จะเสร็จในปี 2564 จะมีพื้นที่สำคัญเป็นระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เชิงพาณิชย์

พร้อมกับมีอย่างอื่นประกอบเข้ามาอีกหลายส่วน เช่น พื้นที่อาคารคลังสินค้าให้เช่า การบริการรับและจ่ายตู้คอนเทนเนอร์ พื้นที่ไมโครแฟคตอรี่ หรือ โรงงานขนาดเล็กเพื่อเช่า หรือ ขาย จำนวน 100 ไร่

คาดว่าหลังจากเปิดขายพื้นที่ในปี 2564 จะทำให้เกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คน เกิดการลงทุนในพื้นที่ถึง 100,000 ล้านบาท และสามารถสร้างรายได้ด้านภาษีให้กับภาครัฐได้ถึง 15,000-20,000 ล้านบาทต่อปี

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ และ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!