เอส ไอ ดับบลิว เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (รับตรงไม่ผ่านซับ)

บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางล้อรถที่ใช้ในอุตสาหกรรม และผลิตแม่พิมพ์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่หน้าป้อมยามทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถทำโอที และ เข้ากะได้

-ขยัน อดทน มีไหวพริบ

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 20 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 20 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 200/300/400/800 บาทต่อเดือน

-โอทีวันธรรมดา 2.5 ชั่วโมงต่อวัน

-ตรวจสุขภาพประจำปี / ท่องเที่ยว / กินเลี้ยง และ อื่นๆ

-ข้าวเช้าฟรี อาหารกลางวันฟรี

-119 วัน ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

-รูปถ่าย / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษา / เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ป้อมยามของบริษัททุกวัน โดยตั้งอยู่ที่ 64/169 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หรือ สอบถามได้ที่ 094-767-2816 และ 038-955-978 ต่อ 100

ขอบคุณข้อมูล Panittha Anantaphoom‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!