คลังสินค้าบิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบของ ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานยกสินค้า จัดเรียงสินค้า ผ่านซับคอนแทรค จี.เอ.ที. เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าบิ๊กซี คลอง 6 อำเภอธัญญะ จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานยกสินค้า จัดเรียงสินค้า

-เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 370 บาทต่อวัน

-มีโอที 69.38 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะเช้า 30 บาทต่อวัน / ค่ากะบ่าย 45 บาทต่อวัน / ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300/400/500 บาทต่อเดือน

-เงินออกวันที่ 29

-มีเงินเบิกล่วงหน้าสัปดาห์ละ 1,000 บาท

เอกสารในการสมัครงาน

-สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) / รูปผู้สมัคร 1 นิ้ว

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานยกสินค้า จัดเรียงสินค้า ผ่านซับคอนแทรคจี.เอ.ที. เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าบิ๊กซี คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ซับคอนแทรค จี.เอ.ที. สาขานวนคร หรือ สอบถามได้ที่ 086-344-0274

ขอบคุณข้อมูล จี.เอ.ที.จัดหางาน รับเหมาแรงงาน นวนคร อยุธยาไฮเทค‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!