FUJIKURA เปิดรับสมัครพนักงาน 500 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 500 อัตรา โดยเข้าทำงานที่สาขาโรงงานอยุธยา-1 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา มีรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน (ตามข้อกำหนดของบริษัท) เวลาทำงานปกติ 20 บาทต่อวัน เวลาทำงานโอที 15 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันเดือนที่ 1 = 800 บาทต่อเดือน เดือนที่ 2 = 900 บาทต่อเดือน เดือนที่ 3 = 1,000 บาทต่อเดือน กรณีพนักงานปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ บริษัทฯ ยินดีจ่ายเดือนละ 1,000 บาทตลอดไป

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน (เปลี่ยนกะทุก 2 อาทิตย์)

-งบสันทนาการ 500 บาทต่อปี

-ได้รับสิทธิตรวจร่างกายประจำปี ปีละ 1 ครั้ง (ตามข้อกำหนดของบริษัท)

-มีประกันสังคม

-เงินช่วยเหลือ

-มีรถรับส่ง (ตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้)

-มีงานล่วงเวลาโอทีให้ทำทุกวัน (แต่ไม่ใช่ทุกกระบวนการ หรือ ทุกคนที่จะมีโอทีทำทุกวัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตนั้นๆ)

-ข้าวฟรี น้ำดื่มฟรี

-เครื่องแบบพนักงานฟรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เฉพาะวันทำงาน เวลา 08.00-15.00 น. เริ่มวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

สถานที่เปิดรับสมัคร : โรงงานอยุธยา-1 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ประตู B 1/80 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ สอบถามได้ที่ 035-226-901-5

ขอบคุณข้อมูล สหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!