UTAC Thai ลาซาล เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีสวัสดิการ

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบแผงวงจรจุลภาค หรือ IC ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครเพื่อเข้าทำงานที่สาขาลาซาล ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา โดยเปิดรับสมัครพนักงานในวันที่ 25 และ 28 กันยายน 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต 30 อัตรา

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-สามารถทำงานเข้ากะหมุนเวียนได้

-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

-มีทักษะในการคำนวณเลข (สูตรคูณ)

สวัสดิการ

-โบนัสประจำปี 2 เดือนต่อปี

-โบนัสตามผลประกอบการ

-กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ

-ประกันสุขภาพ / ประกันสังคม

-ข้าวฟรีทุกมื้อ

เอกสารในการสมัครงาน

-รูปถ่าย / สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา บริษัท ยูแทคไทย จำกัด สาขาลาซาล สามารถสมัครได้ด้วนตนเองในวันที่ 25 และ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. โดยสถานที่รับสมัครคือ ออฟฟิศรับสมัครงาน ซอยลาซาล 15 จังหวัดกรุงเทพ หรือ สอบถามได้ที่ 02-714-5400 ต่อ 1384

ขอบคุณข้อมูล หางานนิคมเวลโกร์ว-ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!