Cargill เปิดรับสมัครพนักงาน 150 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 477 บาทต่อวัน

วันที่ 25 กันยายน 2563 ทางเพจสมัครงานกับคาร์กิลล์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 150 อัตราในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 และอีกจำนวน 150 อัตราในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เพื่อเข้าทำงานที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 386-477 บาทต่อวัน (อัตราค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน โอทีชั่วโมงละ 61 บาท ค่ากะกลางคืน 30 บาทต่อวัน)

-หอพักฟรี ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือนอกพื้นที่รถรับส่งมีหอพักฟรี (เดินทางเข้าหอพักบริษัทฯ วันศุกร์)

-รถรับส่งฟรี

-โบนัสประจำปี

-ชุดยูนิฟอร์ม และ อุปกรณ์การทำงานฟรี

-ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทราคาถูก

-รางวัลอายุการทำงานนาน

-ทุนการศึกษาบุตร

-สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันที่ 26 กันยายน 2563 และ 3 ตุลาคม 2563 โดยสมัครได้ที่ โรงงานแปรรูป 44 ม.5 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือ สอบถามได้ที่ 044-446-900 ต่อ 231 และ 242

เอกสารในการสมัครงาน

-รูปผู้สมัคร 2 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ คุณวุฒิอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ใบ

ขอบคุณข้อมูล สมัครงานกับคาร์กิลล์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!