GWM เตรียมใช้ไทยเป็นฐานผลิตรถปีละ 80,000 คัน เกิดการจ้างงาน 3,435 คน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ที่ได้เตรียมให้ไทยเป็นฐานผลิต คาดว่าจะมีการเริ่มปรับปรุงสายการผลิตในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยมีกำลังการผลิตรวม 80,000 คันต่อปี และทำให้เกิดการจ้างงาน 3,435 คน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงการหารือกับกลุ่มบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ถึงนโยบายส่งเสริมการผลิตและสิทธิประโยชน์ของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการบริหารจัดการรถและแบตเตอรี่ใช้แล้ว

สำหรับแผนการลงทุนของเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ในประเทศไทยนั้น มีแผนการลงทุน อาทิ แผนการผลิตรถยนต์ที่คาดว่าจะเริ่มปรับปรุงสายการผลิตเดิมในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยมีการนำระบบสมองกลเข้ามาใช้ภายในโรงงาน เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป และรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง HEV PHEV และ BEV

โดยจะมีกำลังการผลิตรวม 80,000 คันต่อปี การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและปรับสายการผลิตคาดว่าจะเสร็จตามแผนคือภายในสิ้นปี 2563 นี้ และจะเริ่มทำการผลิตรถยนต์รุ่นแรก SUV และรถกระบะออกวางจำหน่ายในต้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเกิดการลงทุนกว่า 2.26 หมื่นล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 3,435 คน

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงอุตสาหกรรม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!