รฟม. เปิดรับสมัครพนักงาน 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,300 บาท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 71 อัตรา โดยบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน-6 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน (เท่ากับทุกตำแหน่ง)

-ระดับปริญญาตรี 20,000 บาท

-ระดับปริญญาโท 21,300 บาท

1.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา

3.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา

4.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา

5.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา ฝ่ายปฏิบัติการ 3 อัตรา ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 1 อัตรา

9.ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

10.ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

11.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนก ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

12.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนก ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา

13.ตำแหน่งพนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

14.ตำแหน่งพนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

15.ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

16.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

17.ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

18.ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

19.ตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

20.ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

21.ตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา

22.ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

23.ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา

24.ตำแหน่งพนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

25.ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

26.ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 4/เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครเป็นบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 71 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 โดยสามารถ Scan QR Code เพื่อสมัครงานและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือ สอบถามได้ที่ 02-716-4000 ต่อ 1210 / 1219 / 1229 / 1255 / 1283

ขอบคุณข้อมูล MRTA Recruitment เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!