คลังสินค้าเซ็นทรัล เปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 400 บาทต่อวัน

คลังสินค้าเซ็นทรัลกรุ๊ป เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเซ็นทรัล รีเทล ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน JOB จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ผ่านซับคอนแทรคจิรสิน เพื่อทำงานที่คลังสินค้าในช่วงวันที่ 22 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและรายได้ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศ

-ไม่จำกัดอายุ

-มีประสบการณ์ด้านงานจัดกระเช้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 400 บาทต่อวัน (ค่าแรง 331 บาทต่อวัน + เบี้ยเลี้ยง 69 บาทต่อวัน)

รายละเอียดในการทำงาน

-ตำแหน่งพนักงาน JOB จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่

-ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลางาน 09.00-18.00 น.

-ระยะเวลางาน 22 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2563

เอกสารในการสมัครงาน

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

-ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด

-เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด

-รูปถ่าย 1 ชุด

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงาน JOB จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ผ่านซับคอนแทรคจิรสิน เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าเซ็นทรัล ในช่วงวันที่ 22 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2563 สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์อาหาร TIP5 (คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนา กม.19) หรือ สอบถามได้ที่ 096-061-0870 และ 096-032-1420

ขอบคุณข้อมูล Penprapha Thienchamlong เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!